Технология за обработване на твърди отпадъци


Промишлени отпадъци. Основни понятия. Количества и свойства на отпадъците. Възможности за екологизиране на промишлените отпадъци...
 

Управление на твърди битови отпадъци


Източници, състав и свойства, количество, норми за натрупване. Технологии за обезвреждане на отпадъци. Депониране, изгаряне, газификация, пиролиза и компостиране...
 

Акумулаторни батерии


Батерията е група от съвместни елементи, клетки работещи заедно като източници на енергия.Източниците енергия са химични, т.е. възникналото електродвижещо напрежение и протеклия ток са резултат от химическа реакция....
 

Генезис на твърди отпадъци


количествата и асортимента на техногенните ТО са следствие от промишления потенциал на всяка страна, както и степента на урбанизацияна населението...
 

Оползотворяване на битови отпадъци чрез плазмена газификация


Понятието плазма е въведено през 1923г. от американските физици Лангмюир и Тонкс. Плазмата е такова състояние на веществото, при което значителна част от атомите и/или молекулите е йонизирана...
 

Технологии за преработка на полимерни тпадъци с цел получаване на изходни суровини, ВМР и енергия


Характеристика на източници, оползотворяване на вторични суровини, вторично преработване , термични методи, депониране, създаване на полимери...
 

Пречистване на почви


Тези методи се прилагат на място или извън мястото на замърсяване. основните процеси, които се използват при методите на място са хидравлични, пневматични или микробиологични. Третирането на замърсени почви с растения също е метод за пречистване...
 

Обогатителна техника и технологии


Предназначение, характеристики и теоретични основи на процеса. Обезводняване на твърди битови отпадъци...
 

Събиране на твърди битови отпадъци (ТБО)


Събиране чрез сметопроводи, сметовозни машини, транспортиране на ТБО - авто, хидромеханичен и пневматичен транспорт. Сортиране на ТБО...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Технология за оползотворяване и третиране на отпад с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Екология
Технология за оползотворяване и  ...
Ограничаване на резултатите